** ** ***

اسلایدر

*** تلالو
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تلالو
نظرات (4) یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 11:49 یاس...نظرات (1) دوشنبه 16 مهر 1397 20:23 یاس

نظرات (1) چهارشنبه 14 شهریور 1397 19:03 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 11 مرداد 1397 13:06 یاس

نظرات (0) جمعه 22 تیر 1397 12:50 یاس

نظرات (0) جمعه 22 تیر 1397 12:49 یاس...نظرات (0) جمعه 22 تیر 1397 12:48 یاس

نظرات (0) جمعه 22 تیر 1397 12:43 یاس...نظرات (0) جمعه 22 تیر 1397 12:38 یاس

نظرات (0) چهارشنبه 22 آذر 1396 20:43 یاس

نظرات (1) جمعه 28 مهر 1396 14:12 یاس

نظرات (0) شنبه 18 شهریور 1396 08:51 یاس

نظرات (0) سه‌شنبه 27 تیر 1396 18:19 یاس

نظرات (0) یکشنبه 14 خرداد 1396 17:18 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 24 فروردین 1396 14:06 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 24 فروردین 1396 14:03 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 24 فروردین 1396 14:02 یاس

نظرات (0) یکشنبه 15 اسفند 1395 20:02 یاس

نظرات (2) پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 19:45 یاس...نظرات (0) یکشنبه 5 دی 1395 20:47 یاس

نظرات (0) دوشنبه 1 آذر 1395 19:37 یاس...نظرات (0) دوشنبه 1 آذر 1395 19:34 یاس

نظرات (0) دوشنبه 1 آذر 1395 19:31 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 6 آبان 1395 21:03 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 6 آبان 1395 21:03 یاس...نظرات (0) پنج‌شنبه 6 آبان 1395 21:02 یاس...نظرات (0) پنج‌شنبه 6 آبان 1395 21:01 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 6 آبان 1395 21:00 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 6 آبان 1395 20:59 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 6 آبان 1395 20:58 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 6 آبان 1395 20:57 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 6 آبان 1395 20:56 یاس

نظرات (0) پنج‌شنبه 6 آبان 1395 20:55 یاس

نظرات (0) دوشنبه 3 آبان 1395 00:14 یاس

نظرات (0) جمعه 2 مهر 1395 17:20 یاس

نظرات (1) شنبه 30 مرداد 1395 22:28 یاس

نظرات (0) شنبه 30 مرداد 1395 22:25 یاس

نظرات (0) شنبه 30 مرداد 1395 22:25 یاس

نظرات (0) شنبه 30 مرداد 1395 22:21 یاس

نظرات (0) شنبه 30 مرداد 1395 22:17 یاس

نظرات (0) شنبه 30 مرداد 1395 22:16 یاس

نظرات (0) شنبه 30 مرداد 1395 22:13 یاس

نظرات (0) شنبه 30 مرداد 1395 22:10 یاس

نظرات (0) شنبه 30 مرداد 1395 22:09 یاس

نظرات (0) شنبه 30 مرداد 1395 22:07 یاس

نظرات (1) دوشنبه 31 خرداد 1395 03:54 یاس

نظرات (1) دوشنبه 31 خرداد 1395 03:53 یاسگاهی آنقدر دلتنگ کسی میشوی 

که اگر خودش بداند از نبودنش خجالت میکشدنظرات (1) سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 17:10 یاس...

در مهربانی همچون باران باش

 که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست.نظرات (0) پنج‌شنبه 26 فروردین 1395 22:49 یاس...

برای آدمها چه آنها که برایت عزیزترند

 چه آنها که فقط دوستند

 خاطره های خوب بساز آنقدر برایشان خوب باش

 که اگر روزی هر چه بود گذاشتی و رفتی 

در کنج قلبشان جایی برایت باشد. 

تا هرزگاهی بگویند کااااااش بود.

هرزگاهی دست دراز کنند و بخواهند باشی

 ودلتنگ بودنت شوند.نظرات (2) جمعه 20 فروردین 1395 20:21 یاس  1    2    3    4  >>
**

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

** **
**